WHITE FISH MANGO TARTAR

11.90

White Fish Mango Tartar | White fish, mango, avocado, daikon, yuzu miso sauce

White fish, mango, avocado, daikon, yuzu miso sauce