Continue Shopping

PERUVIAN CHICKEN (3PC)

12.90

Kamkoku Sambal – Aji vinegar – coriander – lime juice – Aji Verde

SKU: 6-01 Category:

Kamkoku Sambal – Aji vinegar – coriander – lime juice – aji verde