CRAZY SALMON POKE BOWL

14.90

PINEAPPLE, EDAMAME, CARROTS, WAKAM, AVOCADO, SIRACHA

PINEAPPLE, EDAMAME, CARROTS, WAKAM, AVOCADO, SIRACHA